سوجوک

سوجوک یکی دیگر از روش های پزشکی مکمل و جایگزین سوجوک هست که نقاطی از دست و پا توسط سوزن ... ادامه مطلب